Fragmenty

Galen

Większość ludzi nie posiada zdolności umysłowych pozwalających na to, by śledzić poszczególne kroki w jakimś rozumowaniu dowodowym. Potrzebują więc przypowieści, i z nich czerpią mądrość. W ten sposób w naszych czasach widzimy tych, których zwą chrześcijanami, jak czerpią swoją wiarę z przypowieści (i z cudów), a jednak częstokroć prowadzą się w ten sam sposób, jak ci, co filozofują. Codziennie możemy obserwować, jak nie troszczą się o śmierć (ani o to, co po niej następuje), a także jak bardzo są wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o stosunki płciowe. Nie brakuje wśród nich mężczyzn, a nawet i kobiet, co wystrzegają się tych stosunków przez całe życie; i wielu jest takich, co w samodyscyplinie i umiarkowaniu w jedzeniu i piciu, a także w namiętnym poszukiwaniu sprawiedliwości osiągnęli poziom równający się z prawdziwymi filozofami.

[...]

Łatwiej nauczyć odmiennej doktryny zwolenników Mojżesza i Chrystusa niż lekarzy i filozofów, którzy trzymają się mocno nauki swoich szkół.

[...]

Porównują oni tego, kto wykonuje zawód lekarza bez wiedzy naukowej do Mojżesza, który ustanowił prawa dla plemion izraelskich, ponieważ zwykł on w swoich księgach pisać nie podając dowodów, lecz mówiąc "Bóg nakazał, Bóg rzekł"

[...]

Od początku nie dawajmy posłuchu prawidłom nieudowodnionym, jakby nas zaprowadzono do szkoły Mojżesza i Chrystusa, i to w takiej dziedzinie, w której podobna postawa jest najmniej stosowna.

[...]

Gdybym miał na względzie ludzi, którzy pouczają swoich uczniów w podobny sposób jak zwolennicy Mojżesza i Chrystusa swoich - nakazując im przyjąć każdą rzecz na wiarę - nie dałbym ci definicji.


Powyższe fragmenty zaczerpnięto z Fabio Ruggiero, Szaleństwo chrześcijaństwa

 
Total votes: 1392