Pojmanie

Oribasios

(Mk 14,43-52,Mt 26,47-56, Łk 22,47-53, J 18, 1,11)

Relacje ewangelistów różnią się tu między sobą, a jest to o tyle istotne, gdyż definiuje nam wrogów Jezusa. Marek (najstarsza ewangelia) pisze o „zgrai z mieczami i kijami”, Mateusz o „wielkiej zgrai”, „tłumie”, Łukasz o „tłumie” a Jan pisze nawet o kohorcie (powiedzmy, że jakieś pół tysiąca zbrojnych) oraz strażnikach. W relacjach synoptyków można odnieść wrażenie, że ów tłum składał się w dużej mierze z cywilów, zwykłych Żydów podburzonych przez arcykapłanów. Oczywiście jest to bzdura – zwykli Żydzi jeszcze nie dawno witali entuzjastycznie wkraczającego do Jerozolimy mesjasza, czemuż nagle mieliby się przeciwko niemu zwrócić? Bardziej prawdopodobna jest zatem relacja Jana.

Kto ich wysłał? Według Marka zostali wysłani przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. Mateusz mówi o arcykapłanach i starszych ludu, Łukasz każe nam uwierzyć, że osobiście stawili się sami arcykapłani! Wraz z dowódcami straży świątynnej i znów nieokreślonymi starszymi. Jan w tym miejscu się zupełnie kompromituje uznając, że wysłali ich arcykapłani i faryzeusze. Każdy kto zna ówczesne stosunki społeczne wie, że między arcykapłanami a faryzeuszami istniała śmiertelna wrogość zasadzona na sprzeczności interesów. Arcykapłani należeli do partii saduceuszy, którzy kolaborowali z rzymskim okupantem czerpiąc z tego znaczne profity i uprzywilejowaną pozycję. Byli za to pogardzani przez faryzeuszy, którzy z kolei byli uwielbiani przez zwykły lud. Teza więc, że arcykapłani mogli podburzyć lud jest absurdalna, tak jak twierdzenie, że dogadali się z faryzeuszami, by zgładzić Jezusa.

Najbardziej prawdopodobny przebieg wypadków wydaje się być następujący – i tu ewangelie zawierają mimo woli rdzeń prawdy – to stronnictwo arcykapłanów uznało Jezusa za niebezpiecznego (dla nich!) rebelianta i wysłało swoje straże, możliwe, że ze współudziałem Rzymian. Faryzeusze, lud czy uczeni w piśmie (co w sumie jest tożsame dla ewangelistów z faryzeuszami) nie mieli powodu, aby wystąpić z taką inicjatywą.

Total votes: 758