Paweł

prześladowca Kościoła

Rutilius

W świetle tego, co powiedzieliśmy o Pawle dotąd, a mianowicie, iż według wszelkiego prawdopodobieństwa nie był on faryzeuszem wykształconym w żydowskich pismach kanonicznych przez mędrca Gamaliela, nie pochodził z pokolenia Beniamina, nie był najprawdopodobniej obywatelem miasta Tarsu (albo nie był Żydem) nieuchronnie dochodzimy do pytania, kim był Paweł?

Wstęp

Rutilius

Przekonanie, że Jezus był Bogiem zawdzięcza chrześcijaństwo przede wszystkim dwóm osobom: autorowi „ewangelii Jana” oraz Pawłowi z Tarsu. O ile o życiu pierwszego nie wiemy praktycznie nic, o tyle o drugim mamy sporo źródeł: duża część Dziejów Apostolskich opowiada jego historię, do tego mamy jego własne listy, w których pojawiają się pewne odwołania autobiograficzne. Do tego jakaś wzmianka w „liście Piotra”, no i listy deuteropawłowe, spisane najprawdopodobniej przez jego dalszych czy bliższych uczniów.

otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym

Rutilius

Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
1Kor 9:19- 23

żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz

Rutilius

Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
1Kor 9:19- 23

Wychowałem się jednak w tym mieście...

Rutilius

Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
1Kor 9:19- 23

Wyznania wiary pierwotnych chrześcijan

Rutilius

Dz 2,36 tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem

Dz 3,15 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego4, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.