Fragmenty u Hieronima

Porfiriusz

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (3:3):

porph.jpg[...] powiedział prorok Izajasz: Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego [...] Porfiriusz zestawia ten fragment z początkiem ewangelii Marka, gdzie jest napisane: Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym; jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam mego anioła przed Tobą, aby Ci przygotował drogę Twoją; głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogą Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Ponieważ to świadectwo jest ułożone z proroków Malachiasza i Izajasza, pyta on, w jaki sposób możemy sądzić, że cytat ten został wzięty z samego tylko Izajasza.

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (9:9):

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Pozostali Ewangeliści przez cześć i szacunek dla Mateusza nie chcieli go wymieniać pod ogólnie znanym imieniem, lecz powiedzieli 'Lewi', miał on bowiem dwa imiona. (...) W związku z tym miejscem Porfiriusz i Julian August albo stawiają autorowi zarzuty niekompetencji, jakoby kłamał, albo też zarzucają głupotę tym, którzy z miejsca poszli za Zbawicielem, jak gdyby bezrozumnie poszli po prostu za kimkolwiek, kto tylko wzywał.

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (21:21):

Jezus im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze!", stanie się. Szczekają przeciw nam psy pogańskie w swoich tomach, które pozostawili dla upamiętnienia własnej bezbożności, twierdząc, że Apostołowie nie mieli wiary, skoro nie mogli przenosić gór.

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (27:45):

Ci, którzy pisali przeciw Ewangelistom, podejrzewają że uczniowie Chrystusa przez swą nieuczoność zaćmienie słońca, które przecież przypada w ściśle określonych momentach, tłumaczyli zmartwychwstaniem Pańskim, choć zaćmienie słońca nigdy się nie dzieje inaczej, jak tylko przy wzejściu księżyca.

Homilia do Psalmu 77:

Również bezbożny Porfiriusz wysuwa przeciwko nam ten sam argument i mówi: "Wasz ewangelista Mateusz był takim nieukiem, iż twierdził, że u Izajasza napisano: Otworzę usta moje w przypowieściach, opowiem postanowienia od początku."

Homilia do Psalmu 81:

Tak mówi Porfiriusz: Ludzie niewykształceni i ubodzy, którzy nic nie posiadali, za pomocą magicznych sztuczek dokonali jakichś znaków. A czynić znaki – to nic nadzwyczajnego. Przecież i w Egipcie magowie czynili znaki przeciwko Mojżeszowi. Czynił znaki również Apoloniusz, czynił je też Apulejusz, dokonali oni bardzo wielu znaków.

List 133:9:

A wreszcie – to nam zwykle zarzuca wasz współdomownik Porfiriusz – na jakiej podstawie łaskawy i miłosierny Bóg ścierpiał, że od Adama i od Mojżesza aż do przyjścia Chrystusa całe narody ginęły z powodu nieznajomości prawa i przykazań Bożych. Bo i Brytania, żyzna prowincja tyranów, i szkockie plemiona oraz wszystkie narody barbarzyńskie dookoła aż do oceanu nie znały Mojżesza i Proroków. Po co było przyjść w ostatnim czasie, a nie wcześniej, zanim zginęło niezliczenie wielu ludzi?

 
Total votes: 849