Przeciw Chrześcijanom IV Logos 21B

Porfiriusz

porph.jpgl. Skoro więc uznaje się, że aniołowie mają udział w boskiej naturze, to ci, którzy czynią bogów, nie wyobrażają sobie, że Bóg jest obecny w drewnie, kamieniu czy brązie użytym do wykonania tegoż przedmiotu. Nie sądzą przecież, że jeśli zostanie odcięta choćby cześć obrazu, to tym samym pomniejszy się moc Boga.

2. Obrazy żyjących stworzeń, jak i wizerunki świątynne zostały uczynione przez starożytnych, aby przywołać pamięć o Bogu. Zostały one stworzone, aby ci, którzy je zobaczą, pamiętali o Bogu lub też znaleźli odpowiedni czas na dokonanie rytualnych oczyszczeń czy aktu modlitwy, przez który każdy prosi bogów o szczególną rzecz, której potrzebuje.

3. Podobnie, gdy ktoś uczyni wizerunek przyjaciela, to nie myli tego obrazu z owym przyjacielem lub też nie wierzy, że części ciała tegoż człowieka są w wizerunku, lecz wyraża w ten sposób cześć dla przyjaciela za pośrednictwem obrazu. W wypadku składanych bogom ofiar, to nie tyle są one czcią oddawaną bogom, ile dowodem, że czciciele są wdzięczni za to, co otrzymali.

4. Wydaje się więc odpowiednią rzeczą, aby kształty owych posągów miały kształt człowieka, ponieważ człowiek jest najbardziej szlachetnym ze stworzeń i obrazem Boga. Taką naukę można znaleźć w innym stwierdzeniu, które popiera rozumienie Boga posiadającego palce, za pomocą których pisze: Dał Mojżeszowi dwie tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.

5. Także i chrześcijanie naśladując wznoszenie naszych świątyń, budują wielkie domy, w których zbierają się na modlitwę, nawet jeśli nic ich nie powstrzymuje od gromadzenia się w ich własnych domach, skoro Pan słyszy ich wszędzie.

Total votes: 785