Przeciw Chrześcijanom IV Logos 24A

Porfiriusz

porph.jpgl. Tyle wystarczy o istnieniu bogów i obowiązku czczenia ich. Należy teraz podać wyjaśnienia dotyczące zmartwychwstania umarłych. Z jakiego to powodu Bóg powinien postąpić w taki sposób i dlaczego zachowywana aż do tego momentu kolejność pokoleń - dzięki której ustanowił nieprzerwane zachowanie gatunków - miałaby być teraz pośpiesznie skończona, skoro na początku On sam ustanowił taką zasadę? Z drugiej strony, wypada aby to, co Bóg ustanowił i trwa przez wieki, nie zostało ani potępione, ani zniesione przez Stworzyciela, tak jakby chodziło o jakieś skończone dzieło śmiertelnika.

2. Jest więc niedorzecznym sądzenie, że rozpad wszechświata nastąpi po zmartwychwstaniu; że jakoby Bóg wskrzesi z martwych jakiegoś człowieka, który zmarł trzy przed zmartwychwstaniem, a ci, jak Priam i Nestor, żyjący tysiące lat temu, razem powstaną z tymi, którzy umarli jeszcze przed nimi u początku istnienia ludzkiej rasy.

3. Ktokolwiek bardzo pragnie pomyśleć nad następującym wypadkiem, odkryje, że historia o zmartwychwstaniu jest absurdalna. Oto wielu zaginęło na morzach, a ich ciała zostały zjedzone przez ryby, wielu innych zostało pożartych przez dzikie zwierzęta i ptaki, na które polowali. Jakże ciała tych wszystkich ludzi zostaną wskrzeszone?

4. Rozważmy pewien inny przykład. Pewien człowiek zginał w katastrofie morskiej. Ryby zjadły jego ciało, lecz te same ryby zostały złowione i zjedzone przez rybaków, którzy zostali zagryzieni i pożarci przez psy. Kiedy psy zdechły, nadleciały sępy i uczyniły sobie z nich ucztę. Jakże więc ciało owego rybaka będzie zebrane w całość, biorąc pod uwagę, że zostało strawione przez inne różnorakie stworzenia? Albo też weź na przykład ciało spalone w ogniu, albo też ciało, które stało się pokarmem dla robaków; jakże te ciała będą mogły być przywrócone do tej postaci, którą stanowiły na początku?

5. Powiesz mi, że wszystko jest możliwe u Boga, lecz to nie jest prawdą. Nie wszystkie rzeczy są możliwe dla Niego. Nie może on uczynić, aby Homer nie był poetą. Bóg nie może spowodować, aby Troja nie została zniszczona. Nie może On z przemnożenia dwa i dwa uczynić sto zamiast czterech, nawet jeśliby się mu to podobało.

6. Nie może Bóg stać się pewnego dnia zły ani popełnić jakiegoś błędu, gdyż jest z natury dobry. To, że Bóg nie może popełnić błędu ani stać się zły, nie jest Jego słabością. Jeśli chodzi zaś o tych, co mają skłonność a nawet zdolność do czynienia pewnych aktów, a następnie są powstrzymani od tego, to jest oczywiste, że słabość ich powstrzymuje. Bóg jest dobry z natury i przez nic nie jest powstrzymywany przed przemienieniem się w zło; niemniej jednak, nawet jeśli nic Go nie powstrzymuje, to nie może stać się złym.

Total votes: 839