Przeciw Chrześcijanom IV Logos 4

Porfiriusz

porph.jpgl. Należy zatem i to stwierdzenie przekazywać szeptem. Przyjrzyjmy się temu, co zostało powiedziane do Pawła: Pan rzekł w nocnej wizji do Pawła: nie bój się, ale przemawiaj, gdyż jestem z tobą i nikt nie rzuci się na ciebie, aby cię zranić. Lecz jak tylko zabrano go do więzienia w Rzymie, ów samochwała, który napisał: będziemy sądzić aniołów, stracił głowę!

2. Również Piotr, któremu powierzono obowiązek pasienia owiec, został przybity do krzyża i wystawiony na widok publiczny. Wielu innych dzielących te same opinie, zostało spalonych, torturowanych lub w inny sposób zabitych jako karę.

3. Lecz nie jest to wolą Boga ani nawet nie może to odpowiadać życzeniom prawego człowieka, żeby były tysiące torturowanych za swoje wierzenia, kiedy czas Jego nadejścia i ich nagrody pozostaje nieznany.

Total votes: 734