Przeciw chrześcijanom II Logos 24

Porfiriusz

porph.jpg1. To, że wszystkie inne opowieści, które oni napisali o Jego śmierci, powstały z domysłów, pokaże także inny cytat. Bo jedynie Jan mówi: Kiedy podeszli do Jezusa, widząc, że już skonał, nie połamali Jego nóg. Lecz jeden z żołnierzy przekłuł włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

2. Tylko Jan to zapisał i nikt więcej. Chce on potwierdzić swój przekaz mówiąc: ten, który to widział, daje świadectwo - a jego świadectwo jest prawdziwe.

3. Dla mnie to słowa głupca. Jakże może jakiekolwiek świadectwo być prawdziwe, jeśli odnosi się do wydarzenia, które nie miało miejsca? Człowiek może świadczyć o czymś, co rzeczywiście miało miejsce; nie może zaś składać świadectwa o czymś, co jest nierealne.

Total votes: 634