Przeciw chrześcijanom II Logos 25

Porfiriusz

porph.jpg1. Jest jeszcze inny wątek nadający się do obalenia tej fałszywej doktryny, a dotyczy on tezy o Jego zmartwychwstaniu , która wszędzie jest głoszona. Dlaczego tenże Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu, co mówią, nie ukazał się Piłatowi, który Go skazał, mówiąc przy tym, że nie zasłużył On na śmierć swoimi uczynkami? Albo dlaczego nie ukazał się On Herodowi, królowi Żydów, albo arcykapłanowi ludu żydowskiego, lub też wielu ludziom w tym samym czasie, jak choćby osobom godnym zaufania między Rzymianami: senatorom i innym, których świadectwo byłoby wiarygodne? W ten sposób byliby oni zdumieni Jego nadejściem i nie wydaliby dekretów skazujących na śmierć Jego wyznawców za ich bezbożność.

2. Zamiast tego ukazał się on Marii Magdalenie, prostackiej kobiecie, którą niegdyś opętało siedem duchów, pochodzącej z jakiejś okropnej mieściny, jak i Marii, równie nieznanej, a być może wieśniaczce, oraz innym podobnym, których nie znamy. Dalej, zgodnie z tym, co mówi Mateusz, przepowiedział arcykapłanowi Żydów: ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Potęgi i przychodzącego z obłokami.

3. Jeśli ukazałby się On ludziom powszechnie znanym, to dzięki nim wszyscy by uwierzyli i żaden sędzia nie skazałby jego naśladowców za tworzenie tych niesamowitych opowieści. Nie może się bowiem podobać ani Bogu, ani żadnemu rozsądnemu człowiekowi, że z Jego powodu tylu musi cierpieć straszne kary.

Total votes: 816