LIST PIŁATA DO KLAUDIUSZA

anonim

16. Wtedy Neron [posłał do Biblioteki Kapitolińskiej, w której znajdują się pisma, a w śród nich też list], wziął go i czytał. A były tam opisane te sprawy:

"Poncjusz Piłat pozdrawia swego Klaudiusza. Ostatnio miały miejsce wydarzenia, których również i ja doświadczyłem. Niech Twoja wielkość wie, że Żydzi przez zazdrość ściągnęli okrutną karę na siebie i na swoich potomków. Ich ojcowie bowiem otrzymali bowiem obietnicę, że ich Bóg pośle im swego Świętego, którego słusznie nazwano królem i obiecano, że zostanie on posłany na świat przez dziewicę. Gdy więc ja przebywałem w Judei jako namiestnik Żydów, pojawił się ten, który był Bogiem i nazywał się Synem Bożym, a szatany nazywały go także Synem Bożym. On sam przywracał wzrok ślepym, oczyszczał trędowatych, leczył paralityków, wypędzał z ludzi szatanów, wskrzeszał umarłych, słowem leczył tych, którzy się źle mieli, rozkazywał wiatrom i falom, kroczył po falach morskich i czynił wiele cudów przed obliczem ludu, tak że lud żydowski twierdził, że jest on synem Bożym. Przywódcy kapłanów żydowskich zgotowywali mu zasadzki, pojmali go i mówili o nim różne fałszywe rzeczy i wydali mi go mówiąc, że on działał przeciwko naszemu prawu, a ja wierząc wydałem go im na ukrzyżowanie wedle ich sądu. Oni zaś ukrzyżowali go, a pogrzebawszy go postawili straż żołnierzy, aby ci patrzyli, czy on nie powstanie z martwych. On jednak trzeciego dnia zmartwychwstał, gdy żołnierze strzegli jego grobu. Ich zaś złość zapłonęła do tego stopnia, że dali żołnierzom pieniądze, byle tylko oni powiedzieli: "Gdy my spaliśmy, przybyli w nocy jego uczniowie i porwali jego ciało". Tym fałszywym świadectwem upewnili ich, aby zakryli prawdę. Lecz żołnierze chociaż przyjęli pieniądze, ale w żaden sposób nie mogli zamilczeć prawdy i świadczyli, że on powstał z martwych i o tym, jak oni otrzymali pieniądze od Żydów. Te rzeczy objawiam wam, aby cię ktoś nie okłamał i abyś nie myślał i nie dał przyzwolenia kłamstwom Żydów".

17. Gdy ten list został przeczytany wobec cesarza, natychmiast rzekł cesarz Neron: "Powiedz mi Piotrze, czy on to wszystko dokonał?" Wtedy rzekł Piotr: "Dobry cesarzu, to wszystko, o czym słyszałeś , zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Bożego.
20. Neron zaś, bezbożny zabójca męczenników, poganin, umarł uderzony przez diabła, [i gdy sam błądził w lesie, przebił się ostrą gałęzią, umarł i wilki go pożarły]

Fragment tzw. Akt Piłata (ewangelia Nikodema) za http://www.verbasacra.pl/tryptykpoz-3.htm

You voted 4. Total votes: 600