celsus

Prawdziwe słowo cz.1

Celsus

Z księgi I

medium_celsus-aulus-cornelius.jpgChrześcijanie zawierają zakazane przez prawo, tajne związki. [Tymczasem] jedne związki są jawne, i te istnieją zgodnie z prawem, inne zaś tajne — zawierane wbrew ustawom. [Stąd kultywują swoją agape a źródłem jej jest obawa przed zagrażającym chrześcijanom niebezpieczeństwem [...] znaczy ona dla nich więcej niźli wszelkie przysięgi.

Prawdziwe słowo cz.7

Celsus

KSIĘGA VII

medium_celsus-aulus-cornelius.jpgZobaczmy jakiej poszukają sobie obrony: ci, którzy wyznają innego Boga, nie znajdą żadnej, natomiast ci, co wierząc w Boga żydowskiego, powiedzą znowu, mądrze zaiste, że musiało się stać tak, jak się stało; dowodem ma być to, że prorocy dawno wszystko przepowiedzieli.

Prawdziwe słowo cz.5

Celsus

medium_celsus-aulus-cornelius.jpgAni Bóg, moi Żydzi i chrześcijanie, ani żaden Syn Boży nie zstąpił i nie zstąpi na ziemię. A jeśli mówicie o jakichś aniołach, wyjaśnijcie, kim oni są, bogami, czy też czymś innym? Wydaje mi się, że są czymś innym, mianowicie demonami.

Prawdziwe słowo cz.4

Celsus

medium_celsus-aulus-cornelius.jpgŻydzi i niektórzy chrześcijanie toczą spór między sobą: jedni twierdzą, że zstąpi jakiś Bóg albo Syn Boży, aby sądzić mieszkańców ziemi, drudzy zaś utrzymują, że ten Bóg już zstąpił. Łatwo dowieść, że spór ten jest w najwyższym stopniu niestosowny. Jakiż cel miałby Bóg, aby tu zstąpić z nieba? Czy po to ma zstąpić Bóg, aby się dowiedzieć, co się dzieje między ludźmi? Czyż więc Bóg nie wie wszystkiego?

Prawdziwe słowo cz.3

Celsus

medium_celsus-aulus-cornelius.jpgGłupie toczą spory Żydzi i chrześcijanie, że ich spór na temat Mesjasza można przyrównać do przysłowiowego sporu o cień osła. Ich waśń jest niepoważna; zarówno Żydzi, jak chrześcijanie zgadzają się, że Duch Boży przepowiedział przybycie Zbawiciela do ludzi, ale nie mogą się zgodzić, czy zapowiedziany Zbawiciel przybył już, czy nie.

Prawdziwe słowo cz.2

Celsus

medium_celsus-aulus-cornelius.jpg[Żyd kontynuuje: ] Ziomkowie moi, jakiej doznaliście krzywdy, że porzuciliście prawo waszych przodków? Dlaczego daliście się omamić przez tego, z którym przed chwilą rozmawiałem, i w śmieszny sposób oszukani porzuciliście nas, aby zmienić nazwę swego wyznania i odmienić tryb życia? Wczoraj i przedwczoraj, gdy ukaraliśmy tego, który was omamił, odstąpiliście od ojczystego Prawa.

Celsus Prawdziwe słowo

- - -

Poniżej przedstawiamy fragmenty jakie zachowały się z dzieła Celsusa, które swego czasu wzbudziło taką furię chrześcijan. Zachowały się one w polemice Orygenesa, którą zresztą również polecamy. W nawiasach kwadratowych zawarliśmy rekonstrukcję tego, co wynika z omówień Orygenesa.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5