edukacja Jezusa

Rodzina Jezusa

Zaratustra

Oto najważniejsze fragmenty, z których dowiadujemy się o rodzinie Jezusa.

Mt 12:46-48 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „To Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”

 

Jan Chrzciciel a Jezus z Nazaretu

Zaratustra

Wcześniej mieliśmy do czynienia z legendami o Jezusie. Historia Jezusa, a raczej elementy układanki, która pozwala nam do niej dotrzeć, zaczyna się od Jana Chrzciciela. Nie wiemy co działo się z Jezusem zanim osiągnął wiek ok. 30 lat. Wprawdzie co jakiś czas ktoś twierdzi, że rozmawiał z kimś, kto widział jakieś dokumenty, „dowodzące”, że Jezus swą młodość spędził... Bez przesady. W nauczaniu i działalności Galilejczyka nie było nic aż tak niezwykłego, by trzeba by go było wysyłać na nauki do mnichów, fakirów, czy innych zaszytych w Himalajach odludków.

Narodziny Jezusa

Zaratustra

Kolejne pytanie jakie się nasuwa każdemu chcącemu podejść historycznie do życia Jezusa jest pytanie o czas i okoliczności narodzin.

Mateusz sytuuje narodziny Jezusa w czasach panowania Heroda. Również Łk 1,5 podaje, pisząc o poczęciu Jana i młodszego o kilka miesięcy Jezusa, że działo się to „Za czasów Heroda, króla Judei”. Ale potem, pisząc już o samych narodzinach Jezusa podaje precyzyjniejsze dane: