Pages that link to Z genealogii moralności, Co znaczą ideały ascetyczne?