Edykt o wychowaniu

Julian

Za wychowanie prawidłowe my uważamy nie takie, które ujawnia bogactwo i piękno tkwiącej w języku rytmiki, lecz takie, które daje zdrowe nastawienie umysłu, wyposażonego w rozum oraz trafne mniemanie o tym, co jest dobre i złe, piękne i brzydkie. Kto sam inaczej myśli, inaczej swych uczniów poucza, jest, jak mi się zdaje, jednakowo daleki tak od prawidłowego wychowania, jak i od tego, aby sam stał się człowiekiem pożytecznym.

Do filozofa Arystoksenosa

Julian

Czy trzeba Ci czekać aż mego wezwania? Czy nie powinno się wybierać raczej „zawsze" niż ,,nigdy"? Strzeż się, abyśmy nie wprowadzili zwyczaju uciążliwego, skoro tego samego wypadnie nam oczekiwać zarówno od przyjaciół, jak od znajomych, w ogóle choćby przypadkowych! Może komuś niełatwo będzie zrozumieć, w jaki sposób my, cośmy się jeszcze nie widzieli, stali się już sobie przyjaciółmi? A w jaki sposób stali się nam na zawsze przyjaciółmi ci, co żyli przed lat tysiącem, na Zeusa, albo nawet przed dwoma ich tysiącami?

Ustawa o lekarzach

Julian

Że wiedza lekarska bywa dla ludzi zbawienna, świadczy jawnie jej użyteczność. Stąd wychowankowie filozofów słusznie głoszą, że i ona z niebios zstąpiła: wszak przez nią właśnie daje się naprawiać słabość natury ludzkiej oraz wszystko, co należy do przypadających na nią niedomagań. Dlatego zgodnie z rozumowaniem prawidłowym i odpowiednio do woli dawnych władców my, kierowani naszą miłością człowieka, rozkazujemy: macie i w latach dalszych pędzić życie wolne od ciężarów spoczywających na radnych miasta.

Do Aratbiosa

Julian

(Rozkaz cesarza ręką pisany)

Ja nie życzę sobie — na bogi — żeby Galilejczycy byli wbrew sprawiedliwości zabijani, bici lub w inny sposób krzywdzeni. Mimo to jednak twierdzę, że czcicielom bogów powinno się dawać przed nimi we wszystkim pierwszeństwo, bo właśnie z powodu głupoty Galilejczyków omal nie dokonał się przewrót całkowity, dzięki jednak łaskawości bogów zostaliśmy wszyscy ocaleni. Z tego powodu powinniśmy czcić bogów oraz tych mężów i grody, co im cześć oddają.

Strony