Kawafis o Julianie

Kawafis

Julian i Antiocheńczycy

Mówią, że ani "chi", ani litera "kappa" nie wyrządziły miastu szkody... Znaleźliśmy tłumaczy i dowiedzieliśmy się, że są to inicjały dwóch imion; pierwsza – imienia Chrystusa, a druga – Konstancjusza. (Julian, Wróg brody)

Jak mogliby się wyrzec wykwintności ich życia,
różnorodnych rozrywek, wspaniałego teatru,
gdzie Sztuka i cielesność, zmysłowe pożądania
miały wspólny mianownik!

Julian

- - -

Temu, który wyzwolił świat rzymski, odbudował świątynie, ożywił kurie miejskie i państwo, wyniszczył barbarzyńców, panu naszemu Julianowi, zawsze Augustowi, najświetniejszemu zwycięzcy Alamanów, Franków, Sarmatów, najwyższemu kapłanowi, ojcu ojczyzny1) stronę tę dedykujemy.

Więzień, który został cesarzem
student filozofii, który został zwycięskim wodzem
chrześcijański lektor, który został odnowicielem religii helleńskich

Napiętnowanie cesarza Juliana

Grzegorz z Nazjanzu

Inni dowiedzieli się o tym wszystkim wtedy, kiedy doświadczyli na sobie władzy połączonej z tyranią. Ja widziałem to poniekąd już od dawna, a mianowicie odkąd zacząłem się z tym człowiekiem spotykać w Atenach. Przybył bowiem również i tam, wyprosiwszy to sobie u cesarza zaraz po wypadkach, jakie się rozegrały w związku z jego bratem.

Lewoskrętne chrześcijaństwo

Zaratustra

Rozróżnienie prawoskrętnego i lewoskrętnego chrześcijaństwa dokonane przez Marka Głogoczowskiego wydaje się mi bardzo cenne, pozwala bowiem ukazać, jak chrześcijaństwo wpływa nie tylko na myśl prawicową infekując ją fanatyzmem, ale ukazuje również chrześcijańskie korzenie myśli lewicowej. Trafne wydaje mi się wywiedzenie obu odmian z pism Mateusza i Łukasza, choć naturalnie nie są to jedyne źródła na których obie odmiany się opierają.

„L” („lewoskrętne”) oraz „P” („prawowite”) odmiany chrześcijaństwa

Marek Głogoczowski

Zasadnicze punkty 20 minutowego referatu, jaki autor wygłosił, w języku angielskim, 3 września 2005 na międzynarodowej konferencji „Mut zur Ethik” (Odwaga zachowania się w sposób etyczny) w miejscowości Feldkirch w Austrii. Międzytytuły oraz akapit omawiający mechanizm nagłego „wyburzenia” Bloku Radzieckiego zostały dodane do polskiego tłumaczenia.

Strony