Memetyczny Trojan. O obcych korzeniach Europy

Stanisław Żuławski

Wszystkie poglądy na naturę rzeczywistości mają charakter umowny, gdyż, będąc pojęciowymi abstraktami nie podlegają empirycznej weryfikacji. Dlaczego więc zawsze było i jest tak wielu gotowych zupełnie dosłownie dać głowę za tę czy inną ideę? Skąd bierze się fanatyzm każący nawracać, zabijać lub dać się zabić w imię nieweryfikowalnej idei, myślowego konstruktu, abstrakcji?

Dlaczego taką wagę przywiązuje się do poglądów? Czemu, powtarzając za Richardem Weaverem; Idee mają konsekwencje?

Pochwała Juliana

Ammianus Marcellinus

Kiedy zrządzeniem losu te wydarzenia toczyły się w świecie rzymskim, cesarz, już po raz ósmy będąc konsulem, powołał w Wiennie cezara do grona mężów konsularnych. Ten bowiem pchany wewnętrzną potrzebą marzył o zgiełku bitewnym i wyrzynaniu barbarzyńców. Przygotował już także połączenie w całość kawałków rozbitej prowincji, jeśli tylko mu pozwoli szczęśliwy powiew fortuny.

Strony