Autorzy

- - -

Jak powiedział Platon (mówi o tym cytat u góry strony głównej z VI księgi Państwa), obowiązkiem filozofa jest po pierwsze miłować prawdę. Po drugie, winien żywić wstręt i nienawiść do kłamstwa. Autorzy tej strony pierwszy z obowiązków realizują każdy na swój sposób i w swojej dziedzinie. Tworzymy również stronę pantheion.pl, gdzie propagujemy własną wiarę

Tutaj, zjednoczyliśmy się w ramach drugiego obowiązku. Nie ożywia nas pragnienie ratowania świata. Wszystko wskazuje na to, że chrześcijaństwo, które tak wydatnie przyczyniło się do upadku Imperium Romanum (choć czy było przyczyną czy tylko wzmacniającym objawem przyczyny?) wkrótce pochowa również nowożytną cywilizację Zachodu. Nie kieruje nami rozpacz, ale próba zrozumienia. Chrześcijaństwo nie jest czymś, co znamy jedynie z książek. Wszyscy byliśmy kiedyś głęboko zaangażowani w tę religię. Od chrześcijaństwa nie odeszliśmy, dlatego, że trafiliśmy na złego księdza, który by nas zmolestował, że oburza nas rozbieżność między nauczaniem a postępowaniem chrześcijan. Chrześcijaństwo nie zrobiło nam osobiście nic złego, a nawet wiele mu zawdzięczaliśmy. Stąd nasza niechęć jest zasadniczo bezinteresowna. Nie dotyczy poszczególnych chrześcijan, ale samej religii, nie jedynie historycznych form w jakich chrześcijaństwo się manifestowało, ale jego istoty. Odeszliśmy, gdyż poznawszy, uznaliśmy fałszywość tej religii: jej sprzeczność z rozumem i systemem wartości, który uznajemy, z dobrem cywilizacji i społeczeństwa oraz szkodliwość dla duszy i ducha. Więcej...

Autorzy strony:

Feanaro, historyk wyznający słowiańskich bogów. Dołączył do nas: 24, Iulius, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 24 VII 2008 CE)

Rutilius, politeista szukający (po amatorsku) filozoficznych uzasadnień swej wiary. Tradycja helleńska. Dołączył do nas: 8, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 8 IV 2008 CE)

Zaratustra, szuka antropologicznych podstaw pogaństwa. Dołączył do nas: 7, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 7 IV 2008 CE)

Viking. Dawni Vikingowie byli kupcami, podróżnikami i wojownikami sławnymi w całym świecie. Mimo że nazwano ich barbarzyńcami we wczesnośredniowiecznej Europie nikt nie był w stanie im dorównać. Jako współczesny Viking będe posługiwał się na tym blogu innymi metodami niż moi duchowi przodkowie, mianowicie moją znajomością historii, archeologii i religii. Dołączył do nas: 27, Sextilis, 2762 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 27 VIII 2009 CE)

Dawniej współpracowali z nami również:

Oribasios, poszukiwacz zaginionego sensu greckich mitów. Dołączył do nas: 8, Aprilis, 2761 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 8 IV 2008 CE)

Georgigenes - politeista wyznający bogów słowiańskich, miłośnik kultury starożytnej i języków klasycznych. Oprócz polemiki z chrześcijaństwem próbuje swych sił w twórczości literackiej. Dołączył do nas: 20, Sextilis, 2762 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 20 VIII 2009 CE)

Epikuros Dołączył do nas: 19, Martius, 2762 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 19 III 2009 CE)

Ermikles należał do Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (The Supreme Council of Ethnikoi Hellenes), czyli Najwyższej Rady Etnicznych Hellenów - ruchu kulturowego i religijnego zajmującego się rekonstrukcją cywilizacji helleńskiej na terenie współczesnej Grecji. Jego celem było osiągnięcie tej samej postawy wobec bytu, jaka charakteryzowała starożytnych Hellenów, a także innych Europejczyków przed epidemią zabójczego zabobonu galilejskiej sekty "ubogich duchem i ciałem", propagującej wartości "nie z tego świata", dlatego też z natury swojej całkowicie wrogiej temu światu, jego "pogańskiej" cywilizacji i kulturze. Dołączył do nas: 9, Ianuarius, 2763 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 9 I 2010 CE). Zmarł w październiku 2010 w wieku 41 lat.


Dla osób chcących nas wesprzeć: przede wszystkim zapraszamy na nasze forum Portyk, gdzie można podrzucić nam różne pomysły, a zwłaszcza podyskutować. Jeśli masz gotowy tekst można się z nami skontaktować mailowo.

Total votes: 1247