Filozoficzna krytyka chrześcijaństwa

Lewoskrętne chrześcijaństwo

Zaratustra

Rozróżnienie prawoskrętnego i lewoskrętnego chrześcijaństwa dokonane przez Marka Głogoczowskiego wydaje się mi bardzo cenne, pozwala bowiem ukazać, jak chrześcijaństwo wpływa nie tylko na myśl prawicową infekując ją fanatyzmem, ale ukazuje również chrześcijańskie korzenie myśli lewicowej. Trafne wydaje mi się wywiedzenie obu odmian z pism Mateusza i Łukasza, choć naturalnie nie są to jedyne źródła na których obie odmiany się opierają.

„L” („lewoskrętne”) oraz „P” („prawowite”) odmiany chrześcijaństwa

Marek Głogoczowski

Zasadnicze punkty 20 minutowego referatu, jaki autor wygłosił, w języku angielskim, 3 września 2005 na międzynarodowej konferencji „Mut zur Ethik” (Odwaga zachowania się w sposób etyczny) w miejscowości Feldkirch w Austrii. Międzytytuły oraz akapit omawiający mechanizm nagłego „wyburzenia” Bloku Radzieckiego zostały dodane do polskiego tłumaczenia.

Memetyczny Trojan. O obcych korzeniach Europy

Stanisław Żuławski

Wszystkie poglądy na naturę rzeczywistości mają charakter umowny, gdyż, będąc pojęciowymi abstraktami nie podlegają empirycznej weryfikacji. Dlaczego więc zawsze było i jest tak wielu gotowych zupełnie dosłownie dać głowę za tę czy inną ideę? Skąd bierze się fanatyzm każący nawracać, zabijać lub dać się zabić w imię nieweryfikowalnej idei, myślowego konstruktu, abstrakcji?

Dlaczego taką wagę przywiązuje się do poglądów? Czemu, powtarzając za Richardem Weaverem; Idee mają konsekwencje?

Krótki poradnik apostazji duchowej cz.1

Oribasios

Krok I

Mniej więcej wiadomo jak dokonać apostazji w wymiarze formalno-prawnym (w sensie prawa kanonicznego), istnieją też ponoć sposoby na apostazję duchowo-magiczną w postaci odpowiednich rytuałów zdejmujących niezatartą ponoć pieczęć chrztu *. Sądzę, że warto poświęcić trochę uwagi najistotniejszemu procesowi apostazji, który jest jednocześnie najtrudniejszym i najbardziej długotrwałym. Apostazja musi bowiem ostatecznie prowadzić do uwolnienia swego myślenia i wartościowania od szkodliwych wpływów chrześcijaństwa.

Krótki poradnik apostazji duchowej cz.3

Zaratustra

Ważną rzeczą, którą musisz uporządkować to kwestia etyki. Wiele osób odrzucając chrześcijaństwo wpada w sferze etyki w jego przeciwieństwo (hulaj dusza, boga nie ma!), przez to degenerują się i wyjaławiają. Pamiętaj słowa Zaratustry z kazania „O DRZEWIE NA WZGÓRZU”: