Józef flawiusz

Rządy Piłata - Starożytności

Józef Flawiusz

III. 1. Tymczasem prokurator Judei Piłat ściągnąwszy wojsko z Cezareiwysłał je na leże zimowe do Jerozolimy i chcąc okazać pogardę dla obyczajówżydowskich, kazał wnieść do miasta godła z wizerunkami Cezara,choć nasze Prawo zakazuje sporządzać takie podobizny. Dlatego poprzednizarządcy ilekroć wprowadzali wojsko do miasta, usuwali z godeł teozdoby. Pierwszy Piłat wkroczywszy z nimi potajemnie i nocną porą doJerozolimy kazał tutaj te wizerunki umieścić. Mieszkańcy dowiedziawszysię o tym, tłumnie udali się do Cezarei i przez wiele dni prosili Piłata,aby je usunął.

O Chrzcicielu

Józef Flawiusz

Starożytności V.2. Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem; zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest, głosił, jeśli potraktują go nie jako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością.