Przeciw Chrześcijanom II Logos 26

Porfiriusz

porph.jpg

LOGOS 26

1. Jeśli ktoś dalej będzie czytał owe pełne subtelności relacje, spisane w Ewangelii, to doskonale zrozumie, że są to przerażające słowa, które Chrystus wypowiada: „cite>Teraz nadszedł sąd na światem; teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.

2. Na litość boską, powiedz mi, jakiż to sąd się odbywa i kim jest ów władca, wyrzucony ze świata? Jeśli odpowiecie: władcą tym jest cesarz, to stwierdzę, że nie ma takiego jedynego władcy i nikt także nie został ze świata wyrzucony. Jeśli zaś, z drugiej strony, macie na myśli kogoś, kto nie posiada ciała i krwi, lecz jest istotą duchową, to również niemożliwym jest, aby był on wyrzucony, bo gdzież ów władca świata miałby być wyrzucony, skoro to on sprawuje władzę?

3. Jeśli odpowiecie, że gdzieś tam istnieje inny świat, do którego ów władca będzie wrzucony, to wskażcie podstawę dla takiego twierdzenia. Jeśli zaś nie ma innego świata - a jest niemożliwością istnienie dwóch światów - to gdzież tenże władca mógłby być wrzuconym? Chyba nie do tego, w którym przebywa. W dodatku, jak można być wyrzuconym z tego miejsca, gdzie się panuje? Chyba nie jest on glinianym naczyniem, które, kiedy rozbite, wylewa swoją zawartość nie w pustkę, ale w przestrzeń, na ziemię czy podobne środowisko.

4. W podobnym wypadku, kiedy świat uległby rozbiciu - co jest niemożliwe - ten, który jest w jego wnętrzu, znajdzie się na zewnątrz. Ale jak właściwie wygląda owo na zewnątrz, do którego był on wypadł? Jakie są wymiary tego miejsca, jego długość, szerokość, głębokość i inne cechy? Oczywiście, jeśli ta przestrzeń posiada owe cechy, to jest ona jakimś światem.

5. A z jakiego powodu jakiś władca tego świata byłby z niego wyrzucony, tak jakby on sam był w nim cudzoziemcem? Bo gdyby był cudzoziemcem, to jakże sprawowałby w nim władzę? W jaki sposób byłby wyrzucony? Zgodnie z własną wolą, czy wbrew niej? Oczywiście, że wbrew niej. Zgodnie ze stwierdzeniem jego sens jest jasny: bycie wyrzuconym oznacza działanie wbrew czyjeś woli. Lecz ten, który używa siły - nie ten, który się jej opiera - wyrządza krzywdę.

6. Tak wielka niejasność Ewangelii może być tolerowana w gronie starych i prostych kobiet a nie pomiędzy mężami. Gdybyśmy bowiem chcieli szczegółowo zbadać tego rodzaju stwierdzenia, znaleźlibyśmy niezliczone podobne opowieści bez znaczenia.

You voted 2. Total votes: 670