Przeciw Chrześcijanom II Logos 27

Porfiriusz

porph.jpg

LOGOS 27

1. Przyjrzyjmy się teraz innej odpowiedzi skierowanej do Żydów, kiedy On mówi: Nie możecie słuchać mojej nauki, ponieważ ojcem waszym jest diabeł, a wy chcecie spełniać pożądania ojca waszego

2.Wyjaśnijcie nam, kim właściwie jest ten diabeł, który byłby ojcem Żydów? Ci, którzy wypełniają pragnienia swego ojca, działają według jego woli i wyrażają cześć dla rodzica. Jeśli zaś ojciec jest zły, to nie można tego zarzutu przypisać jego dzieciom.

3. Kim jest zatem ten ojciec, którego naśladowane uczynki powstrzymywały ich od słuchania nauk Chrystusa? Kiedy Żydzi powiedzieli: mamy tylko jednego ojca, a jest nim Bóg, {Jezus} odpowiedział: waszym ojcem jest diabeł, co znaczy: wy pochodzicie od diabła.

4. Kim jest i gdzie jest zatem ów diabeł? Gdzie się znajduje? Z jakiego także aktu oszczerstwa wziął swoje imię? Bowiem diabeł nie może być jego imieniem od samego początku, ale pochodzi od przypadłości, wiedzielibyśmy o tym, gdyby nas pouczono. Jeśli jego imię diabła wynika z oskarżania , to gdzie on się pojawił i gdzie popełnił ów czyn?

5. A nawet w tym wypadku ten, który słucha oszczerstwa, staje się winny udziału w nim; ci zaś, których oszczerstwo oczernia, są jego ofiarami. Okazuje się, że diabeł nie popełnił żadnego zła, ale przeciwnie, ten, kto go o to oskarżył.

6. Bo jeśli ktoś kładzie w nocy przeszkodę na drodze, a ktoś inny przechodząc potyka się o nią, to człowiek, który położył ową przeszkodę, jest odpowiedzialny za upadek, nie zaś ten, który się przewrócił. Tak to ten, który zastawił przeszkodę, otrzymuje naganę. Podobnie, kto rozpowiada oszczerstwo, jest o wiele bardziej winny niż ten, który ich słucha, czy ten, który jest przez nie dotknięty.

7. Wyjaśnij mi dokładnie jeszcze jedną rzecz: czy ów diabeł podlega ludzkim namiętnościom? Jeśli nie, to nigdy by nie dopuścił się oszczerstwa. Lecz jeśli jest im uległy, to powinien otrzymać przebaczenie za swój czyn. Gdyż człowiek powodowany namiętnościami w pełni nie odpowiada za swoje czyny i tym samym jest osądzony z litością.

Total votes: 682