Przeciw Chrześcijanom III Logos 16

Porfiriusz

porph.jpg

1. Zbadaj dokładnie inny fragment, gdzie On mówi: znaki tego rodzaju będą to warzy szyć tym, którzy wierzą: będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdro wieją. A nawet jeśli wypiją jakiś śmiertelny płyn, to im nie zaszkodzi.

2. Zatem słuszna rzeczą byłoby zastosowanie tego jako testu wobec tych, którzy aspirują do roli kapłanów, biskupów i innych funkcji. Zatruty napój powinien być postawiony przed nimi i tylko ci, którzy przeżyjąjego wypicie, powinni być wyniesieni do godności przewodniczenia wspólnocie. Ci zaś, którzy nie mieliby wystarczającej odwagi na poddanie się temu testowi, mo gliby się przyznać, iż nie wierzą w Jezusa.

3. Bo jeśli zgodnie z nauką chrześcijańską człowiek może przeżyć otrucie lub uzdrawiać chorych zgodnie z własną wolą, to wierzący, który nie czyni podobnych rzeczy, albo jest uczciwym wierzącym, albo też wierzy, ale tak słabo, że równie dobrze mógłby nie wierzyć.

Total votes: 781