Przeciw Chrześcijanom III Logos 18

Porfiriusz

porph.jpg

1. Pozwól, że ci zacytuję jeszcze inne powiedzenie. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy kusiciel mówi do Jezusa: rzuć się w dół ze świątyni, On tego nie czyni, odpowiadając: nie wystawiaj na próbę Pana Boga swego. Wygląda jakby odpowiadając w ten sposób, krył obawę przed zawiedzeniem się {na Bogu}.

2. Jeśli, jak mówicie, czynił On inne cuda i nawet wskrzesił umarłego mocą swego słowa, to z pewnością mógłby zechcieć pokazać, że był w stanie uwolnić od pokusy innych przez rzucenie się w dół z wysokości i bez zranienia siebie. To wydaje się jeszcze bardziej prawdziwe przez porównanie z innym fragmentem w Pismach, który powiada: ich ręce cię poniosą, abyś nie zranił nogi o kamień. Słuszną rzeczą byłoby dla Jezusa udowodnienie obecnym w świątyni, że On był Bożym Synem i że był zdolny do wybawienia tak siebie samego, jak i innych ze wszelkiego niebezpieczeństwa.

You voted 3. Total votes: 563