Przeciw Chrześcijanom III Logos 20

Porfiriusz

porph.jpg

l. Jasno wynika, że Piotr jest potępiony za wiele upadków, o czym świadczy fragment, kiedy Jezus mówi do niego: Nie mówię ci, że powinieneś wybaczyć grzech temu, który go popełnia siedem razy, ale aż siedemdziesiąt razy siedem razy siedem.

2. Lecz chociaż otrzymał on to przykazanie i nakaz prawny, to odciął ucho służącego arcykapłana, który to nic złego nie uczynił, i wyrządził mu krzywdę, choć tamten wcale nie zgrzeszył. Bo jakże mógł zgrzeszyć, jeśli słuchał polecenia swojego przełożonego, aby dokonać aresztowania -jak się okazało - Chrystusa?

Total votes: 690