Przeciw Chrześcijanom III Logos 21

Porfiriusz

porph.jpg

l. Tenże Piotr także i w innych okolicznościach dopuszcza się niesprawiedliwości. W wypadku człowieka zwanego Ananiaszem i jego żony Safiry Piotr zabija ich za to, że nie przekazali zysku ze sprzedaży ich ziemi i zatrzymali nieco pieniędzy dla własnego użytku, choć poza tym nic złego nie uczynili.

2. Jakże mogłoby być czymś złym zatrzymanie odrobiny tego, co należało do nich, zamiast oddania wszystkiego? A nawet jeśli uznał on ich czyn za zły, mogło przypomnieć mu się nauczanie Jezusa, który nakazywał mu znoszenie 490 grzechów popełnionych przeciw niemu. Z pewnością mógł wybaczyć im ten jeden grzech, o ile w ogóle był to grzech. Postępując z innymi, Piotr powinien pamiętać, że on sam zaklinał się, że nie znał Jezusa, a kłamiąc wykazał swoją zupełną pogardę dla Sądu {ostatecznego} i zmartwychwstania.

Total votes: 700