Przeciw Chrześcijanom III Logos 32

Porfiriusz

porph.jpg1. To z powodu próżnej chwały udaje on {Paweł}, że naśladuje Ewangelię, zaś Prawo stosuje do swojej korzyści. Wyraźnie to pokazuje mówiąc: czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Lub czy ktoś pasie trzodę, a nie spożywa jej mleka?.1 w celu zrealizowania takiej idei Paweł cytuje Prawo, aby uzasadnić swoją zachłanność, mówiąc: czy Prawo nie mówi tego samego, gdyż jest napisane w Prawie Mojżesza: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Następnie dodaje zagmatwane i pełne nonsensu stwierdzenie poprzez ograniczenie boskiej opatrzności nad zwierzętami, mówiąc: czy Bóg troszczy się o woły? Czy też przemawia przede wszystkim ze względu na nas? Zostało to bowiem napisane dla naszego dobra.

2. Wydaje mi się, że kiedy stwierdza on takie rzeczy, to szydzi z mądrości Stwórcy, który przed wiekami powołał do istnienia zwierzęta, a teraz nagle przestał troszczyć się o nie92. Bo jeśli jest prawdą, że Bóg nie dba o woły, dlaczego zostało napisane: wszystko złożyłeś {podjego stopy}: owce, woły, dzikie zwierzęta, ptaki, a także ryby. Jeśli Bóg troszczy się o ryby, to jeszcze bardziej troszczy się o ciężką pracę wołu!

3. Jestem zadziwiony tym kłamcą, który wyrażając szacunek dla Prawa, troszczy się jedynie o zaspokojenie swojej chciwości i otrzymanie materialnego wsparcia od tych, którzy samu poddani.

Total votes: 740