Przeciw Chrześcijanom III Logos 33

Porfiriusz

porph.jpgl. Następnie nagle zmieniając wątek, jak ktoś przestraszony nocna marą, woła: ja, Paweł, składam świadectwo, jeśli jakiś człowiek zachowuje jedną z zasad Prawa, to musi zachować całe Prawo. Mówi to zamiast po prostu stwierdzić, że jest rzeczą niewłaściwą zachowywanie przykazań ustanowionych przez Prawo. Ten znakomity człowiek, mąż o zdrowym rozsądku, człowiek inteligentny, wykształcony na subtelnościach Prawa Ojców, ktoś kto często odwołuje się do autorytetu Mojżesza, jest również tą samą postacią, która niczym spita winem obala nauczanie Prawa, głosząc do Galatów: któż was urzekł, że przestaliście być posłuszni prawdzie? - co oznacza posłuszeństwo Ewangelii.

2. I wzmacniając swój argument czyni go obraźliwym dla tych, którzy poważają Prawo, mówiąc: ci, którzy pozostająpod Prawem, są przeklęci. Ten sam człowiek, który napisał do Rzymian: prawo jest duchowe oraz Prawo jest święte, jak i przykazania są święte i sprawiedliwe, teraz rzuca przekleństwo na tych, którzy przestrzegają tego, co jest święte!

3. Następnie, jakby chciałjeszcze bardziej zagmatwać sprawę, wszystko przekręca i czyni niejasnym do tego stopnia, że ci, którzy chcieliby śledzić jego wywody, nieuchronnie gubią się, a to raz wpadając na Ewangelię, a to na Prawo; niczym w nocy potykają się o Prawo i przewracają zahaczeni o Ewangelię. Dzieje się to wszystko, gdyż przewodnik, który prowadzi ich za rękę, nie ma pojęcia, gdzie ich prowadzi!

Total votes: 662