Przeciw Chrześcijanom III Logos 34

Porfiriusz

porph.jpg1. Spójrz raz jeszcze na zapiski tego mędrca! Po przedstawieniu niezliczonych odniesień do Prawa, które przytacza, aby znaleźć poparcie dla swoich wywodów, następnie je podważa, mówiąc: Prawo weszło, aby przestępstwo jeszcze się wzmogło, a wcześniej: ościeniem śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Ostrzy on swój język niczym miecz i bezlitośnie tnie Prawo na kawałki. A jest to człowiek, który utrzymuje, że zachowuje Prawo i uważa przestrzeganie jego nakazów za cnotę.

2.Jednak przez uparte trwanie w tych niejasnościach - co czyni on z nawyku - podważa swoje wypowiedzi przy wszystkich innych okazjach.

Total votes: 763