Przeciw Chrześcijanom III Logos 36

Porfiriusz

porph.jpg1. W jego listach znajdujemy jeszcze inne powiedzenia podobne do tych, które zbadaliśmy. Wychwalając dziewictwo, pisze nastejMiie, zmieniając raz jeszcze swoje zdanie: W ostatnich czasach niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym, które zabronią im wchodzić w związki małżeńskie i nakażą im powstrzymywanie się, od pokarmów. W Pierwszym Liście do Koryntian pisze: nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic.

2. Każdy więc, kto nie wstępuje w związki małżeńskie, nie czyni słusznie, ani też każdy, kto powstrzymuje się od małżeństwa słuchając nakazu, tak jakby małżeństwo było czymś złym, nie postępuje zgodnie z nakazami, skoro nie ma zapisanych wskazań Jezusa dotyczących dziewic. Co więc można powiedzieć o tych ludziach, którzy chełpią się z dziewictwa, tak jakby byli wybrani do stanu napełnienia Duchem Świętym, jak to miało miejsce w przypadku matki Jezusa?

3. My zatem zaprzestaniemy ataku na Pawła, wiedząc, jaką potworną paplaninę słowną do nas skierował. Lecz jeśli ty masz jeszcze coś do powiedzenia na temat tych zarzutów, odpowiedz natychmiast.

Total votes: 723