Przeciw Chrześcijanom III Logos 54

Porfiriusz

porph.jpg

LOGOS 54

[Dlaczego mówi:Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli.]

l. Wydaje mi się, że i to stwierdzenie jest pełne głupoty: jeśli wierzylibyście Mojżeszowi, to uwierzylibyście również Mnie. Bowiem o Mnie on pisał. Tymczasem nic nie przetrwało z tego, co Mojżesz {napisał}. Wszystkie jego pisma zostały spalone razem ze Świątynią. Wszystkie zaś rzeczy przypisywane Mojżeszowi zostały rzeczywiście napisane tysiąc sto osiemdziesiąt lat później przez Ezdrasza i jemu współczesnych.

2. Ale nawet jeśli {Prawo} mogło być uznane za dzieło Mojżesza, nie dowodzi to, że Chrystus był Bogiem ani Słowem Boga, ani też Stworzycielem. Zresztą, kto twierdził, że Chrystus miałby zostać ukrzyżowany?

You voted 2. Total votes: 631