Przeciw Chrześcijanom III Logos 54

Porfiriusz

porph.jpg

LOGOS 54

[Dlaczego mówi:Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli.]

l. Wydaje mi się, że i to stwierdzenie jest pełne głupoty: jeśli wierzylibyście Mojżeszowi, to uwierzylibyście również Mnie. Bowiem o Mnie on pisał. Tymczasem nic nie przetrwało z tego, co Mojżesz {napisał}. Wszystkie jego pisma zostały spalone razem ze Świątynią. Wszystkie zaś rzeczy przypisywane Mojżeszowi zostały rzeczywiście napisane tysiąc sto osiemdziesiąt lat później przez Ezdrasza i jemu współczesnych.

2. Ale nawet jeśli {Prawo} mogło być uznane za dzieło Mojżesza, nie dowodzi to, że Chrystus był Bogiem ani Słowem Boga, ani też Stworzycielem. Zresztą, kto twierdził, że Chrystus miałby zostać ukrzyżowany?

Total votes: 736