Przeciw Chrześcijanom IV Logos 10

Porfiriusz

porph.jpgl. Stosownym będzie teraz rozważenie innej wypowiedzi o bardziej rozumnym - że użyję antyfrazy - brzmieniu: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Chrystus objawia to tłumowi, mając na uwadze swoje przyjście na ziemię.

2. Jeśli, jak mówi, przeciwstawił się grzechowi ze względu na tych, którzy są słabi, to co z naszymi praojcami i przodkami? Czy oni nie byli również osłabieni grzechem? Jeśli prawdziwie zdrowi nie potrzebują lekarza i jeśli przyszedł On nie po to, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, co również Paweł stwierdza: Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy, to w takim razie zgodnie z Jego słowami chory zostaje uzdrowiony, a niesprawiedliwy zostaje powołany. Tymczasem sprawiedliwy nie jest powołany, a ten, który nie został wezwany i który nie potrzebuje uleczenia, jak chrześcijanie, pozostałby na prostej ścieżce prawości!

3. To znaczy: ten, który nie potrzebuje uzdrowienia, jest człowiekiem odwracającym się do słowa wiary, a im bardziej się odwraca, tym bardziej prawym, zdrowym i nie błądzącym się staje.

Total votes: 796