Przeciw Chrześcijanom IV Logos 19

Porfiriusz

porph.jpgl. Słusznie uczynił Homer, nakazując Grekom uspokojenie ich męskiego wigoru, aby poddać go dalszemu ćwiczeniu, podczas gdy równocześnie zarzucił Hektorowi chwiejność, zwracając się do Greków w następujących słowach:
powstrzymajcie się Argiwi - mówi - nie rzucajcie pocisków młodzi Achejczycy;
gdyż Hektor z jego powiewającymi przy hełmie piórami
ma coś wam do powiedzenia.
Podobnie my wszyscy usiedliśmy tutaj w milczeniu, ponieważ chrześcijański nauczyciel obiecał nam objaśnić niejasne fragmenty Pisma.

2. Powiedz nam, którzy podążamy za twoimi wyjaśnieniami, dlaczego Apostoł powiedział: a takimi byli niektórzy z was - ma na myśli złe postępowanie - a zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga.

3. Jesteśmy doprawdy zaskoczeni i zakłopotani stwierdzeniem, że jakiś człowiek, jednorazowo obmyty z różnorakiej nieczystości i brudu, staje się czysty. Jeśli ktoś przez owo oczyszczenie zmywające plamy życiowej niemoralności: cudzołóstwa, pijaństwa, złodziejstwa, perwersji, otrucia oraz podobnych rzeczy godnych kary, jest uwolniony po prostu przez przyjęcie chrztu lub wezwania imienia Chrystusa, to ów człowiek wyzbywa się grzechów tak łatwo, jak wąż porzucający swoją starą skórę.

4. Dlaczego zatem nie odważyć się na popełnianie złych czynów, tych wyznanych, jak i nie wyznanych? Któż nie wybrałby życia pełnego niegodnych aktów, skoro wie, że wszystkie nikczemności zostaną mu wybaczone dzięki wierze, chrztowi i nadziei otrzymania wybaczenia u Tego, który będzie sądził żywych i umarłych?

5. Takiego rodzaju obietnice zachęcają do grzechów tych, którzy ich słuchają! Nauczają one postawy nieprawości! Podważają życie zgodne z prawem aż do napotkania kary, jak i uczą, że sprawiedliwość jest bezużyteczna wobec nieprawych! Tworzą one na tym świecie styl życia przeciwny prawu, a jako zasadę przyjmują życie bez lęku przed bezbożnością, skoro przez sam chrzest człowiek jest w stanie odsunąć ciężar swoich niezliczonych niegodziwości.

You voted 4. Total votes: 644