Przeciw Chrześcijanom IV Logos 23

Porfiriusz

porph.jpgl. Mógłbym wskazać tobie na fragment z Prawa {tj. Ksiąg Prawa Mojżeszowego}, gdzie pojawia się słowo bogowie godne szacunku, wraz z wezwaniem do słuchaczy o cześć dla niego: nie będziesz bluźnił bogom i nie będziesz złorzeczył wodzowi twojego ludu. Nie chodzi tu o innych bogów niż ci, których my uznajemy za bóstwa, a do których Prawo czyni aluzję: nie chodź za bogami oraz, jeśli pójdziecie służyć obcym bogom.

2. Zatem mówi ono o bogach, a nie o ludziach, i dlatego też otaczamy szacunkiem nie tylko Mojżesza, ale i jego następcę Jozuego, który mówi do ludu: bójcie się Jego, służcie tylko Jemu i usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie. Ten nakaz nie dotyczy ludzi, ale istot duchowych, o których Paweł pisze: a chociażby byli liczni tak zwani bogowie czy też władcy, czy to na ziemi, czy to na niebie, dla nas jest tylko jeden Bóg i Ojciec, od którego pochodzą wszystkie rzeczy.

3. Jesteście w wielkim błędzie, sądząc, że Bóg jest zagniewany, jeśli ktokolwiek inny niż On jest nazywany bogiem. Władcy bowiem nie są urażeni noszeniem tych samych tytułów co ich poddani, ani panowie takich samych tytułów co ich niewolnicy. A wcale nie jest właściwe uważanie, jakoby Bóg był bardziej małoduszny niż ludzie.

You voted 1. Total votes: 674