Przeciw Chrześcijanom IV Logos 24B

Porfiriusz

porph.jpg7. Rozważcie, jakże pozbawionym sensu byłoby wydarzenie, gdyby Stwórca mógł bezsilnie obserwować, jak niebiosa ulegają zagładzie, choć nikt nigdy nie uznał niczego za piękniejsze od nich; i dalej: jak gwiazdy spadają na obumierającą ziemię, aby dokonać wskrzeszenia zgniłych i rozpadających się ludzkich ciał. Niektóre z nich bez wątpienia należały do pięknie zbudowanych ludzi, lecz inne do tych, którzy w momencie śmierci nie posiadali żadnego wdzięku, byli bez proporcji i o nieprzyjemnym wyglądzie.

8. Nawet przyznając, że On mógłby łatwo dokonać wskrzeszenia ciał z martwych w odpowiednim kształcie, to dla ziemi niemożliwością byłoby pomieszczenie wszystkich tych, którzy zmarli od początku świata, jeśliby oni powstali z martwych.

Total votes: 748