Przeciw Chrześcijanom IV Logos 3

Porfiriusz

porph.jpgl. Oby raz jeszcze cisza pokryła stwierdzenie Pawła, które właśnie odrzuciliśmy. Musimy również wspomnieć to, co pisze Mateusz, niczym niewolnik zamknięty w młynie. Mówi on: Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie, a potem nadejdzie koniec. Przecież najmniejsza zamieszkana uliczka usłyszała Ewangelię i wszystkie granice i końce ziemi ją posiadają, ale jakoś nigdzie owego końca nie widać i nigdy nie nastąpi.

Total votes: 697