Przeciw Chrześcijanom IV Logos 6

Porfiriusz

porph.jpg1. W dodatku zacytujmy i to powiedzenie z Apokalipsy Piotra. Tekst głosi, że niebo zostanie osądzone na równi z ziemią: Ziemia wydali wszystkich zmarłych w dniu Sądu Bożego i będzie osądzona razem z niebiosami, które ją ogarniają.

2. Niebiosa są dziełem Boga w najściślejszym znaczeniu. Stąd jest nie do pojęcia, że te rzeczywistości godne najwyższego przeznaczenia ulegną zniszczeniu, szczególnie gdy zostały ustanowione przez prawo Boskie.

3. Zresztą z jakiego powodu niebiosa miałyby być sądzone? Jakie przestępstwo miałyby one popełnić, skoro strzegą porządku ustanowionego od początku przez Boga, a przy tym pozostają niezmienne przez wieki?

4. Chyba że ich oczywistą winą jest głoszenie chwały Stwórcy, czym zasługiwałyby na sąd, co też pozwoliłoby sędziemu na orzeczenie przeciw nim takiegoż dziwacznego wyroku.

Total votes: 601