Przeciw Chrześcijanom IV Logos 7

Porfiriusz

porph.jpgl. Wygłoszone zostaje również i to pełne bezbożności stwierdzenie: wszelkie moce niebios zanikną, a niebiosa zostaną zwinięte niczym zwój księgi, zaś gwiazdy opadną niczym liście z winorośli bądź niczym liście z drzewa figowego.

2. I kolejne kłamstwo pełne fałszu zostaje wygłoszone w słowach samochwalstwa: niebiosa i ziemia przeminą, lecz moje słowa nie przeminą. Jakże to możliwe, aby ktokolwiek utrzymywał, że słowa Jezusa się ostoją, nawet gdy już niebiosa i ziemia przestaną istnieć? A jeśli Chrystus mógłby zniszczyć niebiosa, to działałby niczym najbardziej bezbożny z ludzi, którzy zabijają własne dzieci.

3. Bóg jest ojcem nieba i ziemi, jak sam o tym mówi Syn w słowach: Ojcze nieba i ziemi. A Jan Chrzciciel wychwala niebiosa i dar, który od nich pochodzi: człowiek nie może uczynić niczego, o ile nie będzie mu to dane z niebios. Zaś prorocy mówią, że niebo jest domostwem Boga, pisząc: spojrzyj świętego domostwa twego i błogosław twój lud Izrael.

4. Jeśli zatem niebiosa są tak wielkiej wagi, jak to pokazuje świadectwo Pisma, gdzie ich władca by miał siedzibę, gdyby one przeminęły? I jeśli ziemia zaginie, gdzie Bóg postawi swoja stopę, skoro mówi: niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem dla moich stóp.

Total votes: 684