Przeciw Chrześcijanom IV Logos 8 i 9

Porfiriusz

porph.jpgl. Tyle na temat przemijania nieba i ziemi. Spójrzmy na kolejną część nauki, jeszcze bardziej zadziwiającą niż pozostałe i równie mroczną jak noc, a zawartą we fragmencie: królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy i dalej: królestwo niebieskie jest jak zaczyn albo też: królestwo niebieskie jest podobne do kupca szukającego drogocennej perły.

2. Te bajdy nie są dziełem ani mężów, ani nawet kobiet pokładających ufność w snach. Kiedy ktokolwiek bowiem pragnie przekazać coś, co dotyczy istotnych i boskich rzeczy, to koniecznym jest, aby wypowiedział się jasno, stosując zrozumiałe dla wszystkich zwroty, nie zaś, jak w tym przypadku, cytując pospolite i niezrozumiałe porównania.

3. Lecz te wypowiedzi, choć prostackie i niestosowne wobec wzniosłego celu, nie mają w sobie samych jasności i inteligentnej treści.

4. A przecież należałoby, aby były one bardzo jasne, skoro były skierowane nie do mądrych i wykształconych, ale do dzieci. Jeśli rzeczywiście koniecznym było stosowanie przypowieści, jak Jezus powiada: dziękuje ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je dzieciom i jak jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa: rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego i objawione - do nas,

5. to rzeczy napisane dla dzieci i prostaków muszą być sformułowane jaśniej, a nie wyrażone w zagadkach. Gdyby bowiem tajemnice ukryte przed mądrymi zostały powierzone niemowlętom i małym dzieciom, to lepiej byłoby pragnąć głupoty i niewiedzy.

6. Oto więc jest to wielkie osiągnięcie mądrości Tego, który przyszedł na ziemię, aby schować promienie światła wiedzy przed mądrymi, a objawić je głupcom i niemowlętom.

Total votes: 739