Przeciw chrześcijanom II Logos 23

Porfiriusz

porph.jpg1. Nasz przeciwnik, kierując ku nam gniewne spojrzenie, kiwając głową powiedział ostrym tonem, że ewangeliści byli twórcami, nie historykami wydarzeń i czynów dotyczących Jezusa.

2. Każdy z nich napisał sprawozdanie z Pasji, które nie współbrzmiało z innymi, lecz było z nimi sprzeczne w najwyższym stopniu. Jeden zanotował, że pewien człowiek nasączył gąbkę octem i podał ją ukrzyżowanemu. - To był Marek -.

3. Inny mówi co innego: gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, dali mu pić wino zaprawione goryczą, a kiedy je skosztował, nie pił, a nieco dalej: około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem mówiąc: Eli, Eli lema sabachthanil, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?. To jest według Mateusza.

4. Jeszcze inny mówi: stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i podano mu do ust. Kiedy skosztował octu rzekł: wykonało się. A skłoniwszy głowę oddał ducha. Chodzi tu o Jana.

5. Ale jeszcze inny opisuje to w ten sposób: I zawołał donośnym głosem:Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego". A to wydarzyło się według Łukasza.

6. Można więc potraktować te przestarzałe i sprzeczne relacje jako opisy cierpień nie jednego, lecz wielu ludzi. Gdyż kiedy jeden mówi: w Twoje ręce powierzam ducha mojego, to drugi: wykonało się, jeszcze inny: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, a ostatni: Boże mój, Boże, dlaczego czynisz mi zarzuty?. Okazuje się, że te sprzeczne i wymyślone opisy, wskazują albo na wielu ludzi ukrzyżowanych, albo na jednego, konającego w cierpieniach, który nie pozostawił jednoznacznych wspomnień swojej agonii w pamięci obecnych. Jeśli zatem ci autorzy nie byli w stanie opisać zgodnie z prawdą sposobu jego konania, to nie pozostawili także jasnego zapisu w innych częściach ich opowieści .

Total votes: 759