Żywoty Cezarów

Swetoniusz

Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa.

 

"Żywoty Cezarów", Boski Klaudiusz, rozdz. 25. (przekł. Janiny Niemirskiej-Pliszczyńskiej)

Ukarano torturami chrześcijan, wyznawców nowego i zbrodniczego zabobonu.

"Żywoty Cezarów", Nero, rozdz. 16. Żywoty cezarów

O chrześcijanach (miedzy innymi) może mówić też następujący fragment:

Szczególnie niemiłosiernie ściągano podatek tzw. żydowski. Pod Żydów podciągano wszystkich, którzy bez deklaracji oficjalnej żyli jednak wedle obyczaju żydowskiego, albo znów takich, którzy zaparłszy się swego pochodzenia żydowskiego nie płacili podatków nałożonych na ten naród.

"Żywoty Cezarów", Domicjan, rozdział 12

Total votes: 731