Hierarchia kościelna

Viking

 Augustus Caesar as Pontifex Maximus

Hierarchia kościelna - instytucja Kościoła rzymskiego z nieomylnym papieżem na czela została według tegoż kościoła założona przez samego Jezusa. Okazuje się, że nic bardziej mylnego - hierarchia dzisiejszego Kościoła jest niczym innym jak kopią rzymskiego pogańskiego systemu państwowego. Każdy historyk potwierdzi, że przez pierwsze dwa - trzy wieki po śmierci Jezusa nie istniała żadna scentralizowana władza w Kościele, a każda wspólnota była zarządzana osobno przez starszyznę i samych wiernych bardzo często żyjących poza nawiasem społeczeństwa Rzymu (można to porównać do dzisiejszych anarchistycznych komun tyle że chodziło o religie, a nie politykę). Dopiero w chwili gdy cesarze nadali prawa biskupom zostali oni zrównani z urzędnikami i właśnie w tym czasie pojawiła się idea centralnej władzy w postaci biskupa Rzymu wzorowana na instytucji działającej w Imperium. Faktycznie jeśli w systemie kościelnym zamienimy parafie/diecezje na prowincje a plebanów na urzędników Rzymskich to zauważymy niewiele zmian - efektem czego cała kościelna hierarchia staje się kopią systemu wymyślonego przez pogan, a nie objawieniem i nakazem jedynego Boga. Nie jest to stricte kopia tradycji, gdyż w Rzymie system władzy dotykał wielu świeckich spraw był jednak połączony z religią i również dziś jego kopia jest tak wykorzystywana...

Niejako kropką nad "i" było przejęcie dawnego cesarskiego tytułu Pontifex Maximus, oznaczającego najwyższego kapłana pogańskiego w Rzymie, przewodniczącego kapłańskiego kolegium pontifików do tytulatury papieży w VI w.

Total votes: 1879