Źródła żydowskie

- - -

 

Filon z Aleksandrii Legatio ad Gaium - fragment na temat Piłata

Józef Flawiusz ze Starożytności. Wypowiedź o Piłacie. Zawiera zachowaną, w oczywisty sposów sfałszowaną wzmiankę o Jezusie. Głównym dowodem fałszerstwa (poza prostym argumentem logicznym - Józef - żyd nie mógł tego napisać nie zostając chrześcijaninem, a nim wszak nie został) jest fragment z Orygenesa o Flawiuszu i jego relacji o Jezusie.

Flawiusz Wojna Żydowska księga II z rozdz. IX

Józef Flawiusz o Janie Chrzcicielu

Józef Flawiusz o Jakubie bracie Jezusa.

Nie podajemy fragmentów z Talmudu, bowiem jest wielce dyskusyjne, czy cokolwiek wzmiankował on o tym konkretnym Jezusie. Polecamy artykuł Krzysztofa Styki Jezus w Talmudzie

Inny nieco pogląd na temat obecności Jezusa w Talmudzie prezentuje Peter Schäfer - dyrektor Programu Badań Judaistycznych uniwersytetu w Princeton, w wywiadzie Jezus w Talmudzie, zamieszczonym w Rzeczpospolitej.

Podobnie wątpliwa jest wartość dla kwestii historycznej fragmentu listu, którego autorem jest Syryjczyk Mara bar Sarapion.

 
Total votes: 1818