fronton

Fronton

- - -

Jedno z pierwszych publicznych wystąpień przeciwko chrześcijanom było autorstwa Frontona z Cyrty (+ ok. 175). Z pochodzenia był Afrykaninem. Wykształcony filozof i retor, nauczyciel cesarza Marka Aureliusza. Mowa przeciw chrześcijanom została wygłoszona w senacie. W przeciwieństwie do późniejszych dzieł Celsusa, Porfiriusza czy Juliana najwyraźniej nie była oparta na dogłębnych studiach, ale na obiegowych opiniach na temat chrześcijan.

O Jakubie

Józef Flawiusz

Starożytności. IX. 1. Cezar otrzymawszy wiadomość o śmierci Festusa wysłał do Judei jako prokuratora Albinusa. Król natomiast pozbawił godności arcykapłańskiej Józefa i następcą jego na tym urzędzie mianował syna Ananosa (Annasza), o tym samym, co ojciec, imieniu. Ten starszy Ananos (Annasz) miał dostąpić wielkiego szczęścia. Wszyscy bowiem jego synowie (a było ich pięciu) byli arcykapłanami Bożymi, a on sam poprzednio przez długi czas piastował tę godność, co nie zdarzyło się żadnemu z naszych arcykapłanów.

Fronton 11-13

Fronton

11. A co na to powiedzieć, że ziemi całej, a nawet światu całemu razem z gwiazdami grożą ogniem, o zagładzie myślą, tak jak gdyby albo wieczny porządek natury na boskich oparty prawach miał się zawalić, albo też po rozluźnieniu się wszystkich elementów i zerwaniu się sklepień niebieskich, cała ta olbrzymia budowa ze wszystkim, co ją otacza, miała runąć w przepaść?

Fronton 8-10

Fronton

8. [...] Jeśli obywatele ateńscy Protagorasa Abderytę, który raczej filozoficznie aniżeli bezbożnie o bogach rozprawiał, nie tylko wypędzili ze swoich granic, lecz nawet pisma jego na rynku publicznie spalili, to czyż nie należy ubolewać, że ludzie - darujcie, jeśli w zapale dla podjętej sprawy szczerze się wypowiem - ludzie, powtarzam, należący do zabronionej przez państwo sekty straceńców zawiedzionych w swych nadziejach rzucają się na bogów?

Starożytności

Józef Flawiusz

III. 1. Tymczasem prokurator Judei Piłat ściągnąwszy wojsko z Cezarei
wysłał je na leże zimowe do Jerozolimy i chcąc okazać pogardę dla obyczajów żydowskich, kazał wnieść do miasta godła z wizerunkami Cezara,
choć nasze Prawo zakazuje sporządzać takie podobizny. Dlatego poprzedni
zarządcy ilekroć wprowadzali wojsko do miasta, usuwali z godeł te
ozdoby. Pierwszy Piłat wkroczywszy z nimi potajemnie i nocną porą do