historia chrześcijaństwa

Kalendarium chrystianizacji Europy u schyłku antyku 314-363

Ermikles

  • 314
    Natychmiast po pełnej legalizacji Kościół przystąpił do ataku na pogan. Sobór w Ancyrze potępił kult Bogini Artemidy.
  • 324
    Imperator Konstantyn ogłosił chrześcijaństwo jedyną oficjalną religią Imperium Rzymskiego. W Didymie w Azji Mniejszej ograbił Wyrocznię Apollińską i skazał na śmierć poprzez tortury jej kapłanów. Wygnał pogan z góry Atos i zniszczył wszystkie tamtejsze lokalne świątynie.
  • 326

Hierarchia kościelna

Viking

 Augustus Caesar as Pontifex Maximus

Hierarchia kościelna - instytucja Kościoła rzymskiego z nieomylnym papieżem na czela została według tegoż kościoła założona przez samego Jezusa. Okazuje się, że nic bardziej mylnego - hierarchia dzisiejszego Kościoła jest niczym innym jak kopią rzymskiego pogańskiego systemu państwowego.

Plagiaty

- - -

Chrześcijaństwo przedstawia się samo jako rezultat boskiego objawienia. Tymczasem wiele pojęć teologicznych, obrzędów, świąt okazuje się mieć pogańskie pochodzenie, które zwykle jest skrzętnie ukrywane.

To normalne, że uczymy się od innych, nawet od swoich wrogów. Przedstawianie jednak tego, czego się nauczyliśmy, jako własnego odkrycia (czy też objawienia naszego Boga) spełnia definicję plagiatu.

Urodziny Słońca – rzecz o „Bożym Narodzeniu”, Pendragon.

Jak mnisi ocalili dorobek antyku

Rutilius

Gdy na jakimś forum internetowym ktoś podniesie problem relacji miedzy nauką czy kulturą, a chrześcijaństwem, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że wkrótce pojawi się argument: „to mnisi chrześcijańscy ocalili wiele najważniejszych naukowych dzieł starożytności”. Wydaje się to prawdą dość oczywistą i zwykle faktycznie skutkuje zamknięciem ust przeciwnikowi.

Nowy Testament jako źródło historyczne cz.2

Oribasios

Jak powstał Nowy Testament

Potoczna świadomość dotycząca powstania Nowego Testamentu jest taka oto: uczniowie słuchali pilnie słów Jezusa, a w jakiś czas po jego wniebowstąpieniu usiedli i zaczęli spisywać swoje wspomnienia. Nad ich ramieniem uważnie czuwał Duch święty, który dbał, by napisali tylko to, co w Biblii miało się znaleźć. Inni wyobrażają sobie to jeszcze prościej - anioł dyktował Apostołom do ucha natchnione słowa.

W rzeczywistości sprawa wyglądała inaczej.

Pierwotne wyznanie wiary

Rutilius

Jak [widzieliśmy] dokumenty, które przekazuje nam chrześcijaństwo jako kanoniczne pisma święte, powstały, zostały zredagowane bądź skompilowane dość późno, i co więcej, wszystkie (z drobnymi wyjątkami) pochodzą z kręgów chrześcijaństwa hellenistycznego, którego twórcą był Paweł. Oczywiście, nie znaczy to, że innych nie było, ale albo zostały zniszczone, jako heretyckie, albo nie zostały uznane za kanoniczne (o apokryfach kiedy indziej).

Nowy testament jako źródło historyczne cz.1

Zaratustra

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać zajmując się początkami chrześcijaństwa jest to, że w zasadzie nie ma tu rzeczy pewnej. Wszystko jest tak dalece wieloznaczne, zawikłane i wątpliwe, tyle w tym, co dysponujemy kolejnych redakcji, modyfikacji, kompilacji, że gdy tylko myśl ludzka wyzwoliła się spod dominacji kościoła było całkiem sporo rozsądnych ludzi, którzy zastanawiali się nawet, czy sam Jezus w ogóle istniał.

Strony