Pages that link to Z genealogii moralności, Przedmowa