źródła

Bibliografia książek o Julianie

Zaratustra

Na początek zdecydowanie polecam książkę Aleksandra Krawczuka Julian Apostata, choć najlepiej ją czytać jako podsumowanie trylogii o rodzinie Konstantyna zebranej w ramach tomu Rzym, Kościół, cesarze (w wydaniach rozłącznych wchodzą w jej skład jeszcze Konstantyn Wielki i Ród Konstantyna. Książkę tę czyta się jednym tchem, przystępna jak powieść, jednocześnie zawierająca liczne przytoczenia (często w formie uprzystępniających parafraz) tekstów źródłowych.

Edykt mediolański

Konstantyn i Licyniusz

Gdyśmy się zeszli szczęśliwie w Mediolanie, tak ja cesarz Konstantyn, jak i ja cesarz Licyniusz, i omawialiśmy sprawy dobra i bezpieczeństwa publicznego, uznaliśmy za rzecz konieczną wydać między innymi zarządzeniami zdaniem naszym pożytecznymi dla wielu ludzi, także to, które się odnosi do czci bóstwa

List (fragment)

Mara bar Sarapion

Fragment więziennego listu autorstwa syryjskiego stoika skierowanego do syna. Przyjmuje się, że został napisany po roku 73 CE. Zdaniem niektórych stanowi jedno z najwcześniejszych niechrześcijańskich świadectw potwierdzających istnienie Jezusa (patrz komentarz).

Korespondencja

Pliniusz i Trajan2

Pliniusz do cesarza Trajana:

Jest to moją zasadą zwracać się do Ciebie, Panie, ze wszystkimi wątpliwościami. Któż bowiem mógłby albo lepiej mną pokierować, gdy się waham, albo pouczyć, gdy czego nie wiem.

O Chrzcicielu

Józef Flawiusz

Starożytności V.2. Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem; zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest, głosił, jeśli potraktują go nie jako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością.

Strony