źródła

Wojna Żydowska księga II z rozdz. IX

Józef Flawiusz

2. Przysłany przez Tyberiusza jako prokurator Judei Piłat kazał nocą wnieść zasłonięte wizerunki Cezara, które nazywają się znakami. Postępek ten nazajutrz wywołał wielkie poruszenie wśród Żydów. Ci, którzy znaleźli się w pobliżu nich, byli tym widokiem do głębi wstrząśnięci, uważając to za podeptanie ich praw, które przecież nie pozwalają stawiać w mieście jakiegokolwiek wizerunku. Pod wpływem wzburzenia ludności miasta lud z prowincji ściągnął wielką gromadą. Podążano więc do Cezarei i błagano Piłata, aby kazał owe znaki zabrać z miasta i pozwolił im przestrzegać obyczajów ojców.

Legatio ad Gaium - fragment na temat Piłata

Filon z Aleksandrii

(299) Muszę tu opowiedzieć z kilkoma szczegółami o pewnym czynie, który przynosi mu zaszczyt; mimo że miałem doświadczyć za jego życia wielu kłopotów. Ale prawda jest mi droga i bezcenna w twoich oczach. Wśród namiestników, których wystał, znajdował się Piłat mający sprawować urząd w Judei.

Strony