Przeciw Chrześcijanom III Logos 22

Porfiriusz

porph.jpg

1. Nasz słynny lider chóru Apostołów, który był pouczony przez Boga, aby pogardzać śmiercią, sam uciekając z aresztu, będąc uwięzionym przez Heroda, stał się przyczyną ukarania swoich strażników. Pewnego razu, kiedy dokonał nocnej ucieczki, nad ranem powstało zamieszanie między żołnierzami, którzy dziwili się: jak mu się udało uciec? Herod pomimo wysiłku nie dowiedział się od straży o sposobie jego ucieczki, rozkazał zatem, aby strażników odprowadzono, to znaczy skazał ich na śmierć.

2. Zadziwiającym jest, że Jezus powierzył klucze królestwa takiemu człowiekowi jak Piotr. Dlaczego wybrał charakter tak łatwo ulegający lękowi, a przy tym człowieka zakłopotanego przez takie polecenie jak: paś baranki moje? Baranki, jak sądzę, są wiernymi udoskonalonymi w najwyższym stopniu wtajemniczenia, podczas gdy owce nadal czekają na dalsze pouczenie i są karmione mlekiem {chrześcijańskiej} nauki.

3. W dodatku Piotr, jak zostało przekazane, został ukrzyżowany, gdy karmił owce jedynie kilka miesięcy, nawet pomimo słów Jezusa, że bramy piekielne go nie pokonają.

4. Także Paweł potępił Piotra, mówiąc: zanim pojawili się pewni ludzie z otoczenia Jakuba, jadał on z poganami; lecz kiedy oni się zjawili, odsunął się, obawiając się obrzezanych; a wielu Żydów dołączyło się do niego. Zatem raz jeszcze można dostrzec otwarte i znaczące potępienie: oto człowiek, któremu powierzono objaśnianie boskich słów zachowuje się wyraźnie dwulicowo, chcąc tym samym uchodzić za przyzwoitego w oczach niektórych. To samo może być powiedziane o jego postawie wobec żony, jak to odsłania Paweł pisząc: czy nie możemy wziąć ze sobą siostry, żony - jak to czynią inni apostołowie i Piotr?.I dodaje też: tacy są fałszywi apostołowie, to fałszywi robotnicy.

5. Zatem jeśli zapisano, że Piotr był wplątany w tego rodzaju naganne postępowanie, to jakże nie czuć przerażenia zakładając, że posiada on klucze do niebios i ma moc rozwiązywania i zawiązywania, będąc samemu skrępowanym przez grzech?

Total votes: 670