Satanizm? Nie dziękujemy

Rutilius

Nie interesuje nas satanizm, nie znamy się na nim i nie chcemy znać. Może jesteśmy w błędzie, ale wydaje się nam on za nadto chrześcijański.

Po pierwsze, został on wymyślony przez chrześcijan. We wczesnym średniowieczu (X w.) nie mogąc poradzić sobie z szerzącymi się na wsiach pogańskimi kultami płodności zaczęli szerzyć przeciw nim oszczerstwa, jakoby oddawano w nich cześć szatanowi. Oczywiście dla chrześcijan wszyscy bogowie inni niż ich są szatanami. A skoro szatan to przeciwnik Boga, zatem kult jego musiał być odwrotnością kultu katolickiego - tak powstała czarna msza jako parodia mszy katolickiej. Późniejsi wrogowie kościoła przyjęli ten mit za prawdę i zaczęli się do niego dopasowywać.(Pisał o tym Eliade w Okultyzmie, czarach i modach)

Sataniści toczą więc walkę na polu, które wyznaczył im Kościół, opierając się na chrześcijańskiej mitologii, czasami tylko podważają chrześcijański system wartości. Jakże często jednak wartości przez nich wyznawane są tylko antychrześcijańskie. Nam chodzi o coś więcej, o wartości, które czerpią swe uzasadnienie ze źródeł innych niż samo zaprzeczenie.

Total votes: 1128