Przeciw Chrześcijanom III Logos 53

Porfiriusz

porph.jpg

LOGOS 53

[Dlaczego powiedział jeśli możliwe, niech Mnie ominie kielich.]

1. W dodatku jest jeszcze inne stwierdzenie pełne niejasności, a nawet głupoty, wypowiedziane przez Jezusa do Jego uczniów. Mówi On: nie obawiajcie się tych, którzy zabijają ciało, a sam będąc w agonii oraz oczekując na własną śmierć modli się, aby cierpienia mogły {Go} ominąć i powiada do swoich przyjaciół: czuwajcie, módlcie się, aby pokusa {nas} ominęła.

2. Takie powiedzenia nie przystoją nie tylko Synowi Bożemu, ale nawet mądremu człowiekowi, który oczekuje śmierci.

Total votes: 760